สถิติการใช้งานและรายได้ของ Pinterest: มีผู้ใช้ Pinterest กี่คนในปี 2021

เผยแพร่แล้ว: 2021-07-22

Pinterest เป็นแพลตฟอร์มการค้นพบด้วยภาพ ออกอากาศครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2553

ภายในเดือนมกราคม 2555 Pinterest มีผู้เข้าชมไม่ซ้ำกันถึง 10 ล้านคนต่อเดือน ในขณะนั้น เป็นเว็บไซต์ที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมา

Pinterest กลายเป็นยูนิคอร์นในอีกหนึ่งเดือนต่อมา โดยได้รับการประเมินมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในรอบ Series C ในเดือนพฤษภาคม 2555

ฐานผู้ใช้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้เข้าสู่ตลาดในเดือนเมษายน 2018 ปัจจุบัน Pinterest มีมูลค่าตลาดมากกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์

คุณจะพบหมายเลข Pinterest ล่าสุดทั้งหมดในหน้านี้ ตั้งแต่ฐานผู้ใช้ไปจนถึงรายได้

มาดำดิ่งลงไปในสถิติกันเลย:

 • สถิติการใช้งานและรายได้ที่สำคัญของ Pinterest
 • ผู้ใช้งาน Pinterest รายเดือน (ทั่วโลก)
 • ผู้ใช้งาน Pinterest รายเดือน (สหรัฐอเมริกา)
 • ผู้ใช้งาน Pinterest รายเดือน (นอกสหรัฐอเมริกา)
 • การใช้ Pinterest ในสหรัฐอเมริกา
 • จำนวนพินที่บันทึกไว้บน Pinterest
 • รายได้ต่อปีของ Pinterest (ทั่วโลก)
 • รายได้ประจำปีของ Pinterest (สหรัฐอเมริกา)
 • รายได้จาก Pinterest (นอกสหรัฐอเมริกา)
 • ผู้ใช้งาน Pinterest รายสัปดาห์
 • ข้อมูลประชากรเพศของ Pinterest
 • ข้อมูลประชากรอายุของ Pinterest
 • ประเทศที่มีผู้ชม Pinterest มากที่สุด
 • จำนวนการดาวน์โหลดแอป Pinterest
 • จำนวนพนักงาน Pinterest

สถิติการใช้งานและรายได้ที่สำคัญของ Pinterest

 • Pinterest มี ผู้ใช้งาน 459 ล้านคนต่อเดือน ทั่วโลก รวมถึง 98 ล้านคน ในสหรัฐอเมริกา
 • 35% ของชาวอเมริกันใช้ Pinterest
 • Pinterest สร้างรายได้ 1.69 พันล้านดอลลาร์ ต่อปีในปี 2020 ซึ่งเพิ่มขึ้น 48.27% จากปีก่อนหน้า
 • 40.8% ของผู้ใช้ Pinterest ทั่วโลกมีอายุระหว่าง 25 ถึง 34 ปี
 • ผู้ใช้เพศหญิงเป็น มากกว่าสองในสาม ของผู้ชมทั่วโลกของ Pinterest
 • จำนวนพินที่บันทึกไว้ทั้งหมดบน Pinterest เกิน 240 พันล้าน

ผู้ใช้งาน Pinterest รายเดือน (ทั่วโลก)

Pinterest มี ผู้ใช้งานรายเดือน (MAU) 459 ล้านราย ทั่วโลก ฐานผู้ใช้ Pinterest ทั่วโลกเติบโตขึ้น 3.85% ตั้งแต่ไตรมาสที่แล้ว (ไตรมาสที่ 3 ปี 2020)

Pinterest has 459 million monthly active users (MAUs) across the world

ในปีที่แล้วปีเดียว Pinterest ได้เพิ่ม ผู้ใช้งานรายเดือนใหม่ 124 ล้านคน (27.01% ของฐานผู้ใช้ที่มีอยู่ทั้งหมด)

Pinterest monthly active users growth

ต่อไปนี้คือตารางแสดงการเติบโตของ Pinterest MAU ตั้งแต่ปี 2016:

ไตรมาส ปี ผู้ใช้งานรายเดือน
ไตรมาส 1 ปี 2559 128 ล้าน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 135 ล้าน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 150 ล้าน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 160 ล้าน
ไตรมาส 1 ปี 2560 175 ล้าน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 185 ล้าน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 204 ล้าน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 216 ล้าน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2018 239 ล้าน
Q2 2018 231 ล้าน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2018 251 ล้าน
Q4 2018 265 ล้าน
Q1 2019 291 ล้าน
Q2 2019 300 ล้าน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2019 322 ล้าน
Q4 2019 335 ล้าน
ไตรมาส 1 ปี 2020 367 ล้าน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2020 416 ล้าน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2020 442 ล้าน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2020 459 ล้าน

ที่มา: Pinterest

ผู้ใช้งาน Pinterest รายเดือน (สหรัฐอเมริกา)

Pinterest มี ผู้ใช้งาน 98 ล้านคนต่อเดือน ในสหรัฐอเมริกา

ผู้ชมของ Pinterest ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 50.77% (+ 33 ล้าน MAU ใหม่) ตั้งแต่ต้นปี 2559

Pinterest monthly active users growth in the US

แต่การเติบโตของฐานผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา ต่อปีนั้นต่ำกว่า 12% ในแต่ละช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และ Pinterest ไม่ได้เพิ่ม American MAU ใหม่ในไตรมาสที่แล้ว

เราได้จัดทำแผนภูมิจำนวนผู้ใช้งาน Pinterest รายเดือนในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2016:

ไตรมาส ปี ผู้ใช้งานรายเดือน
ไตรมาส 1 ปี 2559 65 ล้าน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 65 ล้าน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 69 ล้าน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 70 ล้าน
ไตรมาส 1 ปี 2560 71 ล้าน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 71 ล้าน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 74 ล้าน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 76 ล้าน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2018 80 ล้าน
Q2 2018 75 ล้าน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2018 80 ล้าน
Q4 2018 82 ล้าน
Q1 2019 85 ล้าน
Q2 2019 85 ล้าน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2019 87 ล้าน
Q4 2019 88 ล้าน
ไตรมาส 1 ปี 2020 90 ล้าน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2020 96 ล้าน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2020 98 ล้าน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2020 98 ล้าน

ผู้ใช้งาน Pinterest รายเดือน (นอกสหรัฐอเมริกา)

Pinterest มี ผู้ใช้งาน 361 ล้านคนต่อเดือนที่ อยู่นอกสหรัฐอเมริกา คิดเป็น 78.65% ของผู้ชมทั่วโลก

จำนวน Pinterest MAU ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 46.15% จากปีที่แล้วเพียงอย่างเดียว ผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือนใหม่ 114 ล้านราย ได้เข้าร่วมแพลตฟอร์มในเวลานี้ มากกว่าฐานผู้ใช้ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา

Pinterest monthly active growth of non-US users

ตั้งแต่ปี 2016-2020 ฐานผู้ใช้ระหว่างประเทศของ Pinterest เติบโตขึ้นที่ CAGR 44.81%

นี่คือตารางที่แสดงการเติบโตของผู้ใช้ Pinterest ที่ไม่ใช่ในสหรัฐอเมริกา:

ไตรมาส ปี ผู้ใช้งานรายเดือน
ไตรมาส 1 ปี 2559 63 ล้าน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 70 ล้าน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 81 ล้าน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 90 ล้าน
ไตรมาส 1 ปี 2560 104 ล้าน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 114 ล้าน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 129 ล้าน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 139 ล้าน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2018 160 ล้าน
Q2 2018 156 ล้าน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2018 171 ล้าน
Q4 2018 184 ล้าน
Q1 2019 206 ล้าน
Q2 2019 215 ล้าน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2019 235 ล้าน
Q4 2019 247 ล้าน
ไตรมาส 1 ปี 2020 277 ล้าน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2020 321 ล้าน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2020 343 ล้าน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2020 361 ล้าน

ที่มา: Pinterest

การใช้ Pinterest ในสหรัฐอเมริกา

จากข้อมูล AudienceProject ชาวอเมริกัน 35% ใช้ Pinterest ด้วยเหตุนี้ แพลตฟอร์มการค้นพบด้วยภาพจึงเป็นเครือข่ายโซเชียลที่มีคนใช้มากที่สุดเป็น อันดับ 4 ของประเทศ

35% of Americans use Pinterest

นี่คือตารางแสดงการใช้งาน Pinterest ที่รายงานในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2017:

ไตรมาส ปี อัตราการใช้
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 31%
Q4 2018 34%
ไตรมาสที่ 3 ปี 2019 32%
ไตรมาสที่ 3 ปี 2020 35%

ผู้หญิงอเมริกันมากกว่าครึ่ง (53%) ใช้ Pinterest ในทางตรงกันข้าม ผู้ชายสหรัฐเพียง 18% เท่านั้นที่ใช้งานแพลตฟอร์มนี้

ที่มา: AudienceProject

จำนวนพินที่บันทึกไว้บน Pinterest

“พิน” เป็นฟีเจอร์บุ๊กมาร์กบน Pinterest สามารถบันทึกรูปภาพ วิดีโอ และผลิตภัณฑ์ พร้อมที่จะดูอีกครั้งในภายหลัง

ตามข้อมูลของบริษัท มีการปักหมุดโพสต์ทั้งหมด กว่า 240 พันล้าน โพสต์

ที่มา: Pinterest

รายได้ต่อปีของ Pinterest (ทั่วโลก)

Pinterest สร้างรายได้ 1.69 พันล้านดอลลาร์ ต่อปี นั่นเพิ่มขึ้น 48.27% ตั้งแต่ปีที่แล้ว (2019) เมื่อบริษัททำ เงินได้ 1.14 พันล้านดอลลาร์

Pinterest annual revenue

รายได้ประจำปีของ Pinterest แสดงให้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดยมี CAGR 54.19% ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

เราได้จัดทำแผนภูมิรายได้ประจำปีของ Pinterest ตั้งแต่ปี 2559:

ปี รายได้
2016 299 ล้านเหรียญ
2017 472 ล้านเหรียญสหรัฐ
2018 755 ล้านเหรียญสหรัฐ
2019 1.14 พันล้านดอลลาร์
2020 1.69 พันล้านดอลลาร์

ที่มา: Pinterest

รายได้ประจำปีของ Pinterest (สหรัฐอเมริกา)

ตลาดสหรัฐฯ มีส่วนสนับสนุน 84.02% ของรายรับรวมประจำปีของ Pinterest คิดเป็น มูลค่า 1.42 พันล้านดอลลาร์ รายรับของสหรัฐเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้ากว่ารายรับทั่วโลกเล็กน้อยในปีที่แล้วเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้น 37.86%

Pinterest annual revenue (US)

นี่คือตารางที่มีรายได้ Pinterest ต่อปีในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2016:

ปี รายได้
2016 $292 ล้าน
2017 448 ล้านเหรียญสหรัฐ
2018 715 ล้านเหรียญสหรัฐ
2019 1.03 พันล้านดอลลาร์
2020 1.42 พันล้านดอลลาร์

ที่มา: Pinterest

รายได้จาก Pinterest (นอกสหรัฐอเมริกา)

Pinterest สร้างรายได้ 268 ล้านดอลลาร์ต่อปี จากตลาดต่างประเทศ รายได้นอกสหรัฐฯ ของ Pinterest เพิ่มขึ้น 2.29 เท่าตั้งแต่ปีที่แล้ว

ผู้ใช้ Pinterest ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาต้องรับผิดชอบ 15.83% ของกิจกรรมการสร้างรายได้ทั้งหมด

Pinterest revenue (non-US)

ตลาดที่เติบโตเต็มที่ในสหรัฐฯ ยังคงเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของ Pinterest แต่ส่วนแบ่งรายได้ระหว่างประเทศเติบโตขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าจาก 5.42% ในปี 2018

นี่คือตารางแสดงรายได้ Pinterest ประจำปีในตลาดต่างประเทศตั้งแต่ปี 2016:

ไตรมาส ปี รายได้
ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 2 ล้านเหรียญสหรัฐ
ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 4 ล้านเหรียญสหรัฐ
ไตรมาส 1 ปี 2560 $3 ล้าน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 5 ล้านเหรียญสหรัฐ
ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 6 ล้านเหรียญสหรัฐ
ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 10 ล้านเหรียญสหรัฐ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2018 $7 ล้าน
Q2 2018 8 ล้านเหรียญสหรัฐ
ไตรมาสที่ 3 ปี 2018 9 ล้านเหรียญสหรัฐ
Q4 2018 17 ล้านเหรียญสหรัฐ
Q1 2019 15 ล้านเหรียญสหรัฐ
Q2 2019 24 ล้านเหรียญสหรัฐ
ไตรมาสที่ 3 ปี 2019 28 ล้านเหรียญสหรัฐ
Q4 2019 50 ล้านเหรียญสหรัฐ
ไตรมาส 1 ปี 2020 35 ล้านเหรียญสหรัฐ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2020 41 ล้านเหรียญสหรัฐ
ไตรมาสที่ 3 ปี 2020 69 ล้านเหรียญสหรัฐ
ไตรมาสที่ 4 ปี 2020 123 ล้านเหรียญ

ที่มา: Pinterest

ผู้ใช้งาน Pinterest รายสัปดาห์ Pinterest

ผู้ใช้ Pinterest 275 ล้าน คนเข้าถึงแพลตฟอร์มอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง สำหรับบริบท นั่นคือ 56% ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ทุกเดือนซึ่งมีส่วนร่วมกับไซต์เป็นประจำทุกสัปดาห์ ส่วนแบ่งของการบันทึก MAU ในทุกสัปดาห์มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในช่วงสามปีที่ผ่านมา: อยู่ที่ 57% ในปี 2018 และ 2019

275 million Pinterest users access the platform at least once a week

ที่มา: Pinterest

ข้อมูลประชากรเพศของ Pinterest

จากข้อมูลของบริษัท ผู้ใช้เพศหญิงคิดเป็นกว่า 60% ของผู้ชม Pinterest ทั่วโลก

Hootsuite ประมาณการว่า 77.1% ของผู้ชมโฆษณา Pinterest ประกอบด้วยผู้ใช้เพศหญิง

ที่มา: Pinterest, Hootsuite

ข้อมูลประชากรอายุของ Pinterest

ผู้ใช้ Pinterest ทั่วโลก 40.8% มีอายุระหว่าง 25 ถึง 34 ปี กลุ่มอายุ 25-34 ปีเป็นกลุ่มเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุด

40.8% of Pinterest users are between 25 and 34 years old

ผู้ใช้น้อยกว่าหนึ่งในสี่ ( 24.8% ) มีอายุมากกว่า 45 ปี

นี่คือรายละเอียดของผู้ชม Pinterest ตามกลุ่มอายุ (และเพศ):

หมายเหตุ: ข้อมูลหมายถึงผู้ชมโฆษณาของ Pinterest
กลุ่มอายุ ส่วนแบ่งของผู้ใช้ (แยกตามเพศ: หญิง, ชาย, ไม่ระบุ)
18-24 15.9% (13.3%, 1.8%, 0.8%)
25-34 40.8% (30.4%, 6.2%, 4.2%)
35-44 18.6% (14.1%, 2.8%, 1.7%)
45-54 9.9% (7.5%, 1.8%, 0.6%)
55-64 11% (8.1%, 1.7%, 1.2%)
65+ 3.9% (2.8%, 0.8%, 0.3%)

ที่มา: Hootsuite

ประเทศที่มีผู้ชม Pinterest มากที่สุด

75.5% ของผู้ชมโฆษณา Pinterest มาจาก 5 ประเทศเท่านั้น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และแคนาดา มีผู้ชมโฆษณา Pinterest รวมกัน 151.62 ล้านคน

Countries with the largest Pinterest audiences

นี่คือการจัดอันดับผู้ชมโฆษณา Pinterest ที่ใหญ่ที่สุดตามประเทศ:

ประเทศ เข้าถึง
สหรัฐอเมริกา 100.75 ล้าน
เยอรมนี 17.65 ล้าน
ฝรั่งเศส 12.22 ล้าน
สหราชอาณาจักร 10.75 ล้าน
แคนาดา 10.25 ล้าน
อิตาลี 8 ล้าน
สเปน 7.13 ล้าน
เนเธอร์แลนด์ 5.34 ล้าน
ออสเตรเลีย 4.3 ล้าน
โปแลนด์ 3.39 ล้าน

ที่มา: Hootsuite

จำนวนการดาวน์โหลดแอป Pinterest

จากการประมาณการของ Apptopia แอพมือถือ Pinterest ได้รับการ ดาวน์โหลด 14.34 ล้านครั้งต่อเดือน บน iOS และ Android

Pinterest Lite (แอปเวอร์ชันน้ำหนักเบา พร้อมใช้งานบน Android) มีการดาวน์โหลด 740,812 ครั้ง ในช่วง 30 วันล่าสุด

Sensor Tower ให้ค่าประมาณที่คล้ายกัน ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แสดงการ ดาวน์โหลด แอป Pinterest รวม 16 ล้าน ครั้ง โดย 11 ล้านครั้งมาจาก Google Play

ดาวน์โหลด Pinterest ตลอดเวลาบน Play Store เกิน 500 ล้าน

85% ของผู้ใช้เข้าถึง Pinterest ผ่านแอพ

85% of users access Pinterest via the app

ที่มา: Crunchbase, Sensor Tower, Pinterest, Google Play

จำนวนพนักงาน Pinterest

Pinterest มีพนักงานประจำ 2,545 คนใน 23 แห่ง จำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น 14.79% ในปีที่แล้ว

ปี พนักงานประจำ
2018 1,797
2019 2,217
2020 2,545

ในการเปรียบเทียบ พนักงานที่ Pinterest ได้รับค่าตอบแทนรายปีเฉลี่ย $129,914 เว็บไซต์คนตาบอดประเมินเงินเดือนเฉลี่ยที่สูงขึ้นที่ 165,000 ดอลลาร์

พนักงานที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันที่ทำงานที่ Pinterest ด้วยวีซ่า H1-B จะได้รับเงินเดือนฐานเฉลี่ย 146,000 ดอลลาร์

ที่มา: Pinterest, Statista, Comparably, Blind, ฐานข้อมูลเงินเดือน H1B

บทสรุป

นั่นคือทั้งหมดสำหรับรายการสถิติ Pinterest ของฉันในปี 2021

Pinterest ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ รายรับเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ในแต่ละสองปีที่ผ่านมา

ตอนนี้ฉันสนใจที่จะได้ยินจากคุณ:

คุณคิดว่า Pinterest มีศักยภาพในการเติบโตมากกว่านี้หรือไม่? ผู้ชมชายเป็นตลาดที่ไม่ได้ใช้หรือไม่?

หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็น อย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง