สถิติรายได้และส่วนแบ่งการตลาดของ Salesforce 2021

เผยแพร่แล้ว: 2021-07-22

Salesforce เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์ชั้นนำของโลก ให้บริการแก่ธุรกิจมากกว่า 150,000 แห่งทั่วโลก

บริษัท เปิดตัวสู่สาธารณะครั้งแรกในปี 2547

ตั้งแต่นั้นมา Salesforce ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี วันนี้ในปี 2564 รายรับต่อปีอยู่ที่ 21.25 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 221.3 เท่าตั้งแต่ปี 2547

อ่านต่อไปสำหรับสถิติ Salesforce ล่าสุดสำหรับปี 2021

อันดับแรก ต่อไปนี้คือภาพรวมคร่าวๆ ของสถิติที่คุณกำลังจะอ่าน:

 • สถิติ Salesforce ที่สำคัญ
 • รายได้ประจำปีของ Salesforce
 • รายได้จาก Salesforce ตามกลุ่ม
 • รายได้จาก Salesforce ตามประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ
 • รายได้จาก Salesforce ตามภูมิภาค
 • ส่วนแบ่งการตลาดของ Salesforce
 • การเข้าซื้อกิจการของ Salesforce
 • มีพนักงานกี่คนที่ Salesforce?

สถิติ Salesforce ที่สำคัญ

 • ธุรกิจ มากกว่า 150,000 แห่ง ใช้ Salesforce
  More than 150,000 businesses use Salesforce
 • Salesforce สร้างรายได้ 21.25 พันล้านดอลลาร์ ในปีงบประมาณ 2564
 • Salesforce มีส่วนแบ่งตลาด 19.8% ของตลาด CRM มากกว่า 4 คู่แข่งชั้นนำมารวมกัน
 • พนักงาน 56,606 คนทำงานที่ Salesforce

รายได้ประจำปีของ Salesforce

Salesforce สร้างรายได้ รวม 21.25 พันล้านดอลลาร์ ต่อปี รายได้เพิ่มขึ้น 24.27% จากปีบัญชีก่อนหน้า

Salesforce annual revenue

รายได้ของ Salesforce เติบโตขึ้นที่ CAGR 51.22% ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การเติบโตของรายได้ต่อปีแบบทบต้นอยู่ที่ 29.04%

เราได้จัดอันดับการเติบโตของรายได้ประจำปีของ Salesforce ตั้งแต่ปี 2544:

ปีงบประมาณ รายได้
2001 5.43 ล้านเหรียญสหรัฐ
2002 22.4 ล้านเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2546 50.99 ล้านเหรียญสหรัฐ
2004 96.02 ล้านเหรียญสหรัฐ
2005 176.37 ล้านเหรียญสหรัฐ
ปี 2549 309.86 ล้านเหรียญสหรัฐ
2550 497.1 ล้านเหรียญสหรัฐ
2008 748.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
2552 1.08 พันล้านดอลลาร์
2010 1.3 พันล้านดอลลาร์
2011 1.66 พันล้านดอลลาร์
2012 2.27 พันล้านดอลลาร์
2013 3.05 พันล้านดอลลาร์
2014 4.07 พันล้านดอลลาร์
2015 5.37 พันล้านดอลลาร์
2016 6.67 พันล้านดอลลาร์
2017 8.44 พันล้านดอลลาร์
2018 10.54 พันล้านดอลลาร์
2019 13.28 พันล้านดอลลาร์
2020 17.1 พันล้านดอลลาร์
2021 21.25 พันล้านดอลลาร์

ที่มา: Salesforce

รายได้จาก Salesforce ตามกลุ่ม

Salesforce แบ่งรายได้ออกเป็น 2 ส่วน ประการแรกคือ การสมัครสมาชิกและสนับสนุนรายได้ ประการที่สองคือ บริการระดับมืออาชีพและรายได้อื่นๆ

รายได้จากการสมัครและการสนับสนุนเป็นกระแสรายได้ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ Salesforce กลุ่มนี้รวมถึงบริการคลาวด์ ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ และการสนับสนุนด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

ส่วนการสมัครและการสนับสนุนคิดเป็น 93.99% ของรายรับรวมของ Salesforce ซึ่งมี มูลค่า 19.98 พันล้านดอลลาร์ นั่นคือการเพิ่มขึ้น 24.51% ในปีงบประมาณ 2020

Salesforce revenue from the subscription and support sector

รายได้จากการสมัครสมาชิกและการสนับสนุนมีการเติบโตทุกปีนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รายรับจากการสมัครและการสนับสนุนเติบโตขึ้นที่ CAGR 26.36%

นี่คือตารางที่แสดงรายได้จาก Salesforce จากภาคการสมัครและการสนับสนุนตั้งแต่ปี 2544:

ปีงบประมาณ รายได้
2001 5.02 ล้านเหรียญสหรัฐ
2002 21.51 ล้านดอลลาร์
พ.ศ. 2546 47.66 ล้านเหรียญสหรัฐ
2004 85.8 ล้านเหรียญสหรัฐ
2005 157.98 ล้านเหรียญสหรัฐ
ปี 2549 280.64 ล้านเหรียญสหรัฐ
2550 451.66 ล้านเหรียญสหรัฐ
2008 680.58 ล้านเหรียญสหรัฐ
2552 984.57 ล้านเหรียญสหรัฐ
2010 1.2 พันล้านดอลลาร์
2011 1.55 พันล้านดอลลาร์
2012 2.13 พันล้านดอลลาร์
2013 2.87 พันล้านดอลลาร์
2014 3.82 พันล้านดอลลาร์
2015 5.01 พันล้านดอลลาร์
2016 6.2 พันล้านดอลลาร์
2017 7.76 พันล้านดอลลาร์
2018 9.71 พันล้านดอลลาร์
2019 12.41 พันล้านดอลลาร์
2020 16.04 พันล้านดอลลาร์
2021 19.98 พันล้านดอลลาร์

ส่วนงานบริการระดับมืออาชีพและรายได้อื่นๆ ครอบคลุมค่าธรรมเนียมที่ชำระตามราคาคงที่หรือตามเวลา

6.01% ของรายรับ Salesforce ทั้งหมดมาจากส่วนนี้ในปี 2021 รายได้ 1.28 พันล้านดอลลาร์ที่ เกิดจากบริการระดับมืออาชีพและรายได้อื่นๆ แสดงถึงการ เพิ่มขึ้น 21.9% ต่อปี การเติบโตนั้นน้อยกว่าในธุรกิจหลักของ Salesforce (24.51%)

Salesforce professional services and other revenues

นี่คือตารางที่มีบริการระดับมืออาชีพของ Salesforce และรายได้อื่นๆ ตั้งแต่ปี 2544:

ปีงบประมาณ รายได้
2001 $413 พัน
2002 $896,000
พ.ศ. 2546 $3.33 ล้าน
2004 10.23 ล้านเหรียญสหรัฐ
2005 18.4 ล้านเหรียญสหรัฐ
ปี 2549 29.22 ล้านเหรียญสหรัฐ
2550 45.44 ล้านเหรียญสหรัฐ
2008 68.12 ล้านเหรียญสหรัฐ
2552 92.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
2010 96.11 ล้านเหรียญสหรัฐ
2011 105.99 ล้านเหรียญสหรัฐ
2012 $140.31 ล้าน
2013 181.39 ล้านเหรียญสหรัฐ
2014 246.46 ล้านเหรียญสหรัฐ
2015 359.82 ล้านเหรียญสหรัฐ
2016 461.62 ล้านเหรียญสหรัฐ
2017 635.78 ล้านเหรียญสหรัฐ
2018 769.47 ล้านเหรียญสหรัฐ
2019 869 ล้านเหรียญสหรัฐ
2020 1.05 พันล้านดอลลาร์
2021 1.28 พันล้านดอลลาร์

ที่มา: Salesforce

รายได้จาก Salesforce ตามประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ

ภายในส่วนการสมัครและการสนับสนุนที่กว้างขึ้น Salesforce ให้รายละเอียดรายได้ของ 4 ข้อเสนอบริการ:

 • Sales Cloud
 • บริการคลาวด์
 • แพลตฟอร์ม (และอื่น ๆ )
 • การตลาดและการพาณิชย์

Sales Cloud เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ จัดการและทำให้กระบวนการขายเป็นไปโดยอัตโนมัติ

Salesforce นำค่าธรรมเนียม 5.19 พันล้านดอลลาร์ ต่อปีที่เกี่ยวข้องกับ Sales Cloud นั่นคือ 25.97% ของรายได้การสมัครสมาชิกและการสนับสนุนทั้งหมด และ 24.42% ของรายได้รวมต่อปี

Salesforce Sales Cloud revenue

Sales Cloud เป็นกลุ่มรายได้ที่ใหญ่ที่สุดในอดีต แต่ลดลงมาอยู่อันดับสามในปี 2564 รองจากกลุ่ม Service Cloud และแพลตฟอร์ม

อย่างไรก็ตาม รายรับจาก Sales Cloud มีการเติบโต 12.83% ต่อปีในปี 2564

นี่คือตารางที่แสดงรายได้ของ Salesforce Sales Cloud ตั้งแต่ปี 2016:

ปีงบประมาณ รายได้
2016 2.7 พันล้านดอลลาร์
2017 3.06 พันล้านดอลลาร์
2018 3.55 พันล้านดอลลาร์
2019 4.04 พันล้านดอลลาร์
2020 4.6 พันล้านดอลลาร์
2021 5.19 พันล้านดอลลาร์

Service Cloud เป็นแพลตฟอร์มการจัดการบริการที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ มอบการบริการลูกค้าที่เป็นส่วนตัว

Salesforce สร้างรายได้ 5.38 พันล้านดอลลาร์ จากรายรับที่เกี่ยวข้องกับ Service Cloud ในปีงบประมาณ 2021 นั่นคือการเพิ่มขึ้น 20.36% จากปี 2020

Salesforce Service Cloud revenue

อันที่จริง รายรับของ Salesforce Service Cloud เพิ่มขึ้น 2.96 เท่า ตั้งแต่ปี 2016 ตอนนี้คิดเป็น 26.93% ของรายได้จากการสมัครรับข้อมูลและการสนับสนุนทั้งหมด

เราได้จัดทำแผนภูมิรายได้ของ Salesforce Service Cloud ตั้งแต่ปี 2016:

ปีงบประมาณ รายได้
2016 1.82 พันล้านดอลลาร์
2017 2.32 พันล้านดอลลาร์
2018 2.88 พันล้านดอลลาร์
2019 3.62 พันล้านดอลลาร์
2020 4.47 พันล้านดอลลาร์
2021 5.38 พันล้านดอลลาร์

ข้อเสนอที่สามของ Salesforce รวมบริการแพลตฟอร์มเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

แพลตฟอร์มนี้มีโซลูชันสำหรับบริษัทต่างๆ ในการสร้างแอประดับองค์กรด้วยเครื่องมือลากแล้ววาง

นอกจากนี้ ในส่วนนี้ยังมี Tableau ผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์ ซึ่งให้การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจแบบบริการตนเอง

ด้วยการซื้อกิจการ MuleSoft Salesforce ได้เพิ่มบริการบูรณาการ โซลูชันที่ขับเคลื่อนโดย MuleSoft ช่วยให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายระบบได้

เมื่อรวมกันแล้ว ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้สร้างรายได้ 6.27 พันล้านดอลลาร์ ต่อปี นั่นคือ 31.38% ของส่วนการสมัครและการสนับสนุน และ 29.51% ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท ทำให้เป็นพื้นที่ที่มีค่าที่สุดของบริษัท

Salesforce revenue from Platform, Tableau, and MuleSoft

รายได้จากแพลตฟอร์ม (และอื่น ๆ ) เพิ่มขึ้น 40.27% นับตั้งแต่ปีงบประมาณที่แล้ว

นี่คือตารางที่แสดงรายได้ Salesforce ประจำปีจาก Platform, Tableau และ MuleSoft ตั้งแต่ปี 2016:

ปีงบประมาณ รายได้
2016 1.03 พันล้านดอลลาร์
2017 1.44 พันล้านดอลลาร์
2018 1.93 พันล้านดอลลาร์
2019 2.85 พันล้านดอลลาร์
2020 4.47 พันล้านดอลลาร์
2021 6.27 พันล้านดอลลาร์

สุดท้าย Salesforce จะรวมกลุ่ม Commerce Cloud และบริการด้านการตลาดอื่นๆ เข้าด้วยกัน

Commerce Cloud ช่วยให้บริษัทต่างๆ สร้างประสบการณ์และแคมเปญการค้าที่เป็นส่วนตัว

Experience Cloud ขยายขอบเขตออกไป ทำให้แบรนด์ต่างๆ สามารถสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพื่อดึงดูดลูกค้าหรือพนักงานได้

Salesforce สร้างรายได้ 3.13 พันล้านดอลลาร์ ต่อปีที่เกี่ยวข้องกับภาคการตลาดและการพาณิชย์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 25.2% จากปีก่อนหน้า

Salesforce Marketing and Commerce revenue

การตลาดและการพาณิชย์คิดเป็น 15.66% ของรายได้จากการสมัครสมาชิกและการสนับสนุนทั้งหมด

นี่คือตารางที่มีรายได้ Salesforce Marketing and Commerce ตั้งแต่ปี 2016:

ปีงบประมาณ รายได้
2016 654.1 ล้านเหรียญสหรัฐ
2017 933.3 ล้านเหรียญสหรัฐ
2018 1.35 พันล้านดอลลาร์
2019 1.9 พันล้านดอลลาร์
2020 2.5 พันล้านดอลลาร์
2021 3.13 พันล้านดอลลาร์

ที่มา: Salesforce

รายได้จาก Salesforce ตามภูมิภาค

Salesforce ให้รายละเอียดรายได้ตามภูมิภาค

ข้อมูลภูมิภาคขึ้นอยู่กับที่อยู่ที่ลงทะเบียนของลูกค้า ดังนั้นจึงอาจไม่ได้เป็นตัวแทนของธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่ แต่ก็เป็นอุทาหรณ์ที่ดี

ทวีปอเมริกามีส่วนสนับสนุน 14.74 พันล้านดอลลาร์ (69.34%) ของรายรับรวมประจำปีของ Salesforce รายได้จากลูกค้าในอเมริกาเหนือและใต้เพิ่มขึ้น 22.32% ในปีที่ผ่านมา โดยเติบโตในอัตราที่ช้ากว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 29.04%

Salesforce revenue from the Americas

นี่คือตารางที่แสดงรายได้จากลูกค้า Salesforce ที่ลงทะเบียนในอเมริกาตั้งแต่ปี 2001:

ปีงบประมาณ รายได้
2001 5.31 ล้านเหรียญสหรัฐ
2002 20.3 ล้านเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2546 43.85 ล้านเหรียญสหรัฐ
2004 78.96 ล้านเหรียญสหรัฐ
2005 140.87 ล้านเหรียญสหรัฐ
ปี 2549 247 ล้านเหรียญสหรัฐ
2550 387.57 ล้านเหรียญสหรัฐ
2008 $557.98 ล้าน
2552 776.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
2010 923.82 ล้านเหรียญสหรัฐ
2011 1.13 พันล้านดอลลาร์
2012 1.54 พันล้านดอลลาร์
2013 2.12 พันล้านดอลลาร์
2014 2.9 พันล้านดอลลาร์
2015 3.87 พันล้านดอลลาร์
2016 4.91 พันล้านดอลลาร์
2017 6.22 พันล้านดอลลาร์
2018 7.62 พันล้านดอลลาร์
2019 9.44 พันล้านดอลลาร์
2020 12.05 พันล้านดอลลาร์
2021 14.74 พันล้านดอลลาร์

ยุโรปมีส่วนทำให้รายได้ของ Salesforce ใหญ่เป็นอันดับสอง การใช้จ่ายในยุโรปสำหรับผลิตภัณฑ์ Salesforce มีมูลค่ารวม 4.5 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2564 หรือ 21.18% ของรายรับต่อปี

Salesforce revenue from the Europe

รายได้จากภูมิภาคนี้เติบโตขึ้น 31.22% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเร็วกว่าอัตราการเติบโตทั่วโลกและบดบังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอเมริกา

เราได้จัดทำแผนภูมิรายได้ของ Salesforce จากตลาดยุโรปตั้งแต่ปี 2544:

ปีงบประมาณ รายได้
2001 $123 พัน
2002 1.68 ล้านเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2546 5.34 ล้านเหรียญสหรัฐ
2004 11.75 ล้านดอลลาร์
2005 25.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
ปี 2549 43.58 ล้านเหรียญสหรัฐ
2550 75.03 ล้านเหรียญสหรัฐ
2008 127.01 ล้านเหรียญสหรัฐ
2552 190.68 ล้านเหรียญสหรัฐ
2010 232.37 ล้านเหรียญสหรัฐ
2011 291.78 ล้านเหรียญสหรัฐ
2012 408.46 ล้านเหรียญสหรัฐ
2013 525.3 ล้านเหรียญสหรัฐ
2014 741.22 ล้านเหรียญสหรัฐ
2015 984.92 ล้านเหรียญสหรัฐ
2016 1.16 พันล้านดอลลาร์
2017 1.37 พันล้านดอลลาร์
2018 1.9 พันล้านดอลลาร์
2019 2.55 พันล้านดอลลาร์
2020 3.43 พันล้านดอลลาร์
2021 4.5 พันล้านดอลลาร์

ตลาดเอเชียแปซิฟิกมีรายรับจาก Salesforce 2.01 พันล้านดอลลาร์ ต่อปี ซึ่งคิดเป็น 9.48% ของรายรับทั้งหมด

Salesforce Asia Pacific revenue

รายได้ในภูมิภาคเติบโตขึ้น 24.07% ในปีที่ผ่านมา

นี่คือตารางที่แสดงรายได้ของ Salesforce Asia Pacific ตั้งแต่ปี 2544:

ปีงบประมาณ รายได้
2001 $2 พัน
2002 425,000 เหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2546 1.79 ล้านเหรียญสหรัฐ
2004 5.31 ล้านเหรียญสหรัฐ
2005 10.3 ล้านเหรียญสหรัฐ
ปี 2549 19.27 ล้านเหรียญสหรัฐ
2550 34.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
2008 63.71 ล้านเหรียญสหรัฐ
2552 109.56 ล้านเหรียญสหรัฐ
2010 149.39 ล้านเหรียญสหรัฐ
2011 230.34 ล้านเหรียญสหรัฐ
2012 317.79 ล้านเหรียญสหรัฐ
2013 401.15 ล้านเหรียญสหรัฐ
2014 429.95 ล้านเหรียญสหรัฐ
2015 520.34 ล้านเหรียญสหรัฐ
2016 593.66 ล้านเหรียญสหรัฐ
2017 793.47 ล้านเหรียญสหรัฐ
2018 997.37 ล้านเหรียญสหรัฐ
2019 1.28 พันล้านดอลลาร์
2020 1.62 พันล้านดอลลาร์
2021 2.01 พันล้านดอลลาร์

ที่มา: Salesforce

ส่วนแบ่งการตลาดของ Salesforce

Salesforce เป็นผู้เล่นคนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในตลาดแอพพลิเคชั่น CRM มีส่วนแบ่งตลาด 19.8%

Salesforce holds 19.8% of a CRM applications market share

คู่แข่งรายใหญ่ที่สุด 4 รายของบริษัท (Oracle, SAP, Adobe และ Microsoft) มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันที่ 17.8%

นี่คือตารางที่แสดงส่วนแบ่งของ Salesforce ของตลาด CRM ตั้งแต่ปี 2017:

ปี แบ่งปัน
2017 19.6%
2018 16.8%
2019 18.4%
2563 (H1) 19.8%

ที่มา: Salesforce

การเข้าซื้อกิจการของ Salesforce

Salesforce ได้เข้าซื้อกิจการ 69 แห่ง จนถึงปัจจุบัน 7 ของการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวเกิดขึ้นภายในปีที่แล้ว

Salesforce has acquired 69 companies to date

ปี 2559 มีการเข้าซื้อกิจการมากที่สุดในปีเดียว (12)

ตารางแสดงจำนวนการเข้าซื้อกิจการของ Salesforce ตั้งแต่ปี 2549 มีดังนี้

ปี จำนวนการเข้าซื้อกิจการ
ปี 2549 2
2550 1
2008 1
2552 2
2010 6
2011 7
2012 6
2013 5
2014 1
2015 6
2016 12
2017 2
2018 5
2019 6
2020 7

การเข้าซื้อกิจการ Salesforce ครั้งล่าสุดมีความสำคัญอย่างมาก บริษัทซื้อบริการส่งข้อความในที่ทำงาน Slack ในราคา 27.7 พันล้านดอลลาร์

การเข้าซื้อกิจการ Salesforce ที่โดดเด่นอื่นๆ ได้แก่ Tableau (15.7 พันล้านดอลลาร์) และ Mulesoft (6.5 พันล้านดอลลาร์)

ที่มา: CB Insights, Crunchbase, Salesforce

มีพนักงานกี่คนที่ Salesforce?

Salesforce มีพนักงาน 56,606 คนทั่วโลก พนักงานส่วนใหญ่ ( 58% ) อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ขณะที่อีก 42% ที่เหลือกระจายไปยังอีก 27 ประเทศ

How many people work at Salesforce?

Salesforce เพิ่มพนักงานใหม่ 7,606 คนในปีที่ผ่านมาเพียงปีเดียว เพิ่มขึ้น 15.52 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปี

จำนวนพนักงานที่ Salesforce มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548:

ปีงบประมาณ จำนวนพนักงาน
2005 767
ปี 2549 1,304
2550 2,070
2008 2,606
2552 3,566
2010 3,969
2011 5,306
2012 7,785
2013 9,800
2014 13,300
2015 16,000
2016 19,000
2017 25,000
2018 29,000
2019 35,000
2020 49,000
2021 56,606

เงินเดือนประจำปีเฉลี่ยที่ Salesforce ในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 140,013 ดอลลาร์ ในบรรดาพนักงานของ Salesforce ที่ทำงานในสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่า H1-B ฐานเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ $121,139

ที่มา: Macrotrends, Comparably, H1B Salary Database

บทสรุป

นั่นคือรายการสถิติ Salesforce ของฉันในปี 2021

ด้วยรายรับต่อปี 21.25 พันล้านดอลลาร์ Salesforce ได้เติบโตเป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง หวังว่าคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับจุดยืนของบริษัทในวันนี้ และวิธีที่บริษัทไปถึงที่นั่น

ในขณะที่ธุรกิจทั่วโลกยังคงลงทุนในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล Salesforce ดูเหมือนจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะเป็นผู้นำในตลาด CRM ต่อไป

คุณคิดอย่างไร? ทุกคนสามารถเริ่มกินส่วนแบ่งการตลาดของ Salesforce ได้หรือไม่

ฉันชอบที่จะได้ยินจากคุณหากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้อ่านในบทสรุปนี้

แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง